Examples

Case studies (examples are in Slovak):

Accounting example
 • Here is an example of journal entries by client whose monthly payment is 70 Euros. (Slovak) accounting journal
Sample financial analysis

Expert articles (only in Slovak):

Z oblasti účtovníctva a daňovníctva
 • Od 1.1.2017 sa zavádza náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly.
  Čítajte už teraz odborný komentár a odpovede z praxe! celý článok tu
 • Ku ktorým daňovým predpisom je možné požiadať od 1.9.2014 o záväzné stanovisko? celý článok tu
 • Aktuálna téma I. časť. Ako správne vyčísliť základ dane z príjmov FO 2013? celý článok tu
 • Aktuálna téma II. časť. Ako správne vyčísliť základ dane z príjmov FO 2013? celý článok tu
 • Vybrané otázky a odpovede k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2013. celý článok tu
 • Nové povinnosti daňového subjektu k používaniu elektronickej komunikácie so správcom dane od 1. januára 2014. celý článok tu
 • Informácie k zverejňovaniu zoznamu neplatiteľov dane z pridanej hodnoty a ich výmaz zo zoznamu. celý článok tu
 • Veľmi užitočné informácie potrebné k správnemu vypracovaniu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012. celý článok tu
 • Informácia o zmene lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov (FO a PO) a hlásenia za zdaňovacie obdobie roku 2012. celý článok tu
 • Nový spôsob platenia 14% preddavku na zdravotné poistenie z dividend zo zisku za rok 2013.
  celý článok tu
 • Informácie o obmedzeniach platieb v hotovosti medzi podnikateľmi a aj
  nepodnikateľmi platných od 1. januára 2013. celý článok tu
 • Praktické informácie k vydávaniu súhlasu správcu dane na zápis spoločnosti do obchodného registra.
  Tento súhlas sa povinne predkladá pri zápise spoločnosti od 1. októbra 2012. celý článok tu
 • Informácia k zvýšeniu daňového bonusu od 1.7.2012, prevzatá z
  Finančného spravodajcu - vydanie 6/2012 celý článok tu
 • Dôležité informácie k daňovému priznaniu FO za zdaňovacie obdobie roku 2011 celý článok tu
 • Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre spracovanie DPFO za zdaňovacie
  obdobie roku 2011 celý článok tu
 • Problematika k vráteniu dane z úrokov plynúcich z vkladov za rok 2011 celý článok tu
 • Problematika k plateniu odvodov z dividend za rok 2011 celý článok tu
 • Praktické otázky a odpovede ohľadne použitia ERP. Dozviete sa, ako sa vyhnúť pokute za nesprávne používanie ERP celý článok tu
 • Prehľad nezdaniteľných častí základu dane znižujúcich základ dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011 celý článok tu
 • Problematika v súvislosti s príjmom z prenájmu z hľadiska registračnej povinnosti, jeho zdaňovania a platenia poistného v roku 2011 celý článok tu
 • Daňová úprava a daňová problematika daňovníkov nezriadených a nezaložených na podnikanie (neziskové organizácie) celý článok tu
 • Informácia k podaniu daňového priznania k dani z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a k lehotám na jeho podanie za zdaňovacie obdobie roku 2010celý článok tu
 • Položky nezdaniteľných častí základu dane, ktoré nemožno uplatniť za zdaňovacie obdobie roku 2011 celý článok tu
 • Prehľad nezdaniteľných častí základu dane znižujúcich základ dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2010 celý článok tu
 • Účtovanie výdavkov v režime predplatného mýta ZOBRAZ / SKRY
 • Odmena zamestnancovi za prácu v naturáliách ZOBRAZ / SKRY

Why Congesbergh ?

 • Accounting services from 70 Euros a month (example)
 • Establishing company from 50 Euros
 • Major customers as a guarantee of our expertise
 • Insurance covering the possible damage caused to client
 • Long-time activity on the market
 • Expert publishing
 • Congesbergh s.r.o. Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava
 • tel.: 02/63 45 35 29 mobile: 0903 270 573

Contact

HOTLINE
+421 903 270 573

ADDRESS
Congesbergh s.r.o.
Kapicova 1192/2
BRATISLAVA
851 01


Please provide us with your contact details and we will be happy to contact you. Please include the name of your company, your phone number (incl. country code, for example +44 123 456 789) and select your preferred method of contact.

loading... sending email ... loading...

I would prefer to be contacted via e-mail
I would prefer to be contacted via phone

Submit