Daňové poradenstvo

Správne vedené účtovníctvo je pre podnikateľov nevyhnutnosť. Analýzy a rozbory naň nadväzujúce, poskytujú vedeniu spoločnosti, ale aj podnikajúcim fyzickým osobám, komplexné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ktoré sa v samotnom účtovníctve nedajú presne kvantifikovať. Celý komplex služieb finančného riadenia završujú služby daňového poradenstva.

Služby daňového poradenstva:

 • poskytuje klientom informácie v súvislosti s daňovou povinnosťou vyčíslenou podľa daňových zákonov; má charakter prevencie, predchádza vzniku závažných daňových a účtovných problémov
 • zisťovanie základu dane pomocou podnikových kombinácií(postup pri oceňovaní hodnôt pri kúpe a predaji podniku, pri nepeňažných vkladoch...)
 • daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby
 • daňové poradenstvo súvisiace so zlučovaním, rozdeľovaním a likvidáciou spoločností
 • riešenie konkrétnych prípadov stanovenia základu dane z príjmov
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov
 • operatívne riešenie vzniknutých prípadov z oblasti daní (predaj časti podniku, oceňovanie a predaj pohľadávok a ich odpis do daňových výdavkov, tvorba rezerv a opravných položiek ...)
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností a k dani z motorových vozidiel
 • poskytnutie pomoci pri daňovej kontrole(vypracovanie stanoviska k daňovej kontrole, odvolania...)


Prečo Congesbergh ?

 • Vedenie účtovníctva už od 70 euro mesačne (ukážka)
 • Založenie spoločnosti už od 50 euro
 • Významní klienti ako záruka našej odbornosti
 • Poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu spôsobenú klientovi
 • Dlhoročné pôsobenie na trhu
 • Odborné publikovanie
 • K naším klientom pravidelne cestujeme
 • Congesbergh s.r.o. Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava
 • tel.: 02/63 45 35 29, mobil: 0903 270 573

Kontakt

HOTLINE
+421 903 270 573

ADRESA
Congesbergh s.r.o.
Kapicova 1192/2
BRATISLAVA
851 01


Poskytnite nám vaše kontaktné informácie a my sa vám radi ozveme. Uveďte prosím meno vašej spoločnosti, vaše telefónne číslo a zvoľte vami preferovanú metódu kontaktovania.

loading... odosielam email ... loading...

Chcem byť kontaktovaný cez email
Chcem byť kontaktovaný telefonicky

Odoslať