Účtovníctvo

Správne vedené účtovníctvo je pre podnikateľov nevyhnutnosť. Analýzy a rozbory naň nadväzujúce, poskytujú vedeniu spoločnosti, ale aj podnikajúcim fyzickým osobám, komplexné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ktoré sa v samotnom účtovníctve nedajú presne kvantifikovať. Celý komplex služieb finančného riadenia završujú služby daňového poradenstva.

Účtovnícke služby:

 • vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
 • vedenie účtovníctva pre neziskové organizácie
 • komplexne zastupujeme našich klientov pred daňovými úradmi a poisťovňami s cieľom maximálne odbremeniť klientov
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • vedenie miezd a vedenie personálnej agendy
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • pri spracovávaní účtovníctva overujeme vstupné údaje aj z daňového hľadiska
 • výstupy z účtovníctva alebo zo spracovania miezd zabezpečíme v súlade s potrebami klienta
 • spracovanie účtovných závierok a výročných správ
 • interný audit
 • operatívne riešenie vzniknutých účtovných prípadov (účtovanie predaja podniku, postúpenie pohľadávok, odpis pohľadávok...)
 • v prípade potreby pre našich klientov zabezpečujeme aj tzv. účtovníctvo online, vďaka ktorému majú klienti vždy prístup k svojim aktuálnym účtovným dátam


Prečo Congesbergh ?

 • Vedenie účtovníctva už od 70 euro mesačne (ukážka)
 • Založenie spoločnosti už od 50 euro
 • Významní klienti ako záruka našej odbornosti
 • Poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu spôsobenú klientovi
 • Dlhoročné pôsobenie na trhu
 • Odborné publikovanie
 • K naším klientom pravidelne cestujeme
 • Congesbergh s.r.o. Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava
 • tel.: 02/63 45 35 29, mobil: 0903 270 573

Kontakt

HOTLINE
+421 903 270 573

ADRESA
Congesbergh s.r.o.
Kapicova 1192/2
BRATISLAVA
851 01


Poskytnite nám vaše kontaktné informácie a my sa vám radi ozveme. Uveďte prosím meno vašej spoločnosti, vaše telefónne číslo a zvoľte vami preferovanú metódu kontaktovania.

loading... odosielam email ... loading...

Chcem byť kontaktovaný cez email
Chcem byť kontaktovaný telefonicky

Odoslať