Ako funguje účtovníctvo online

Účtovníctvo online je zabezpečované prostredníctvom ekonomického systému POHODA, ktorý beží na našom serveri. Zákazníkovi je nainštalovaná klientska verzia programu, vďaka ktorej sa pripája cez internet na náš systém. Celá komunikácia je bezpečnostne šifrovaná a konkrétny klient sa prostredníctvom mena a hesla prihlási iba k tým údajom, ktoré sú mu sprístupnené. Zákazník má vďaka tejto službe vždy aktuálny prehľad o svojej účtovnej jednotke.

Výhody účtovníctva online:

 • možnosť samostatne vytvárať a evidovať faktúry, pokladničné doklady, skladovú evidenciu a pod.
 • možnosť pohodlne vytvárať bankové príkazy
 • vždy aktuálny prehľad o účtovnej jednotke
 • odstránenie duplicitnej evidencie dokladov
 • kontrola a sledovanie údajov je možné z hociktorého miesta s prístupom na internet
 • systém je možné pripojiť aj napr. na existujúci internetový obchod a vytvárať objednávky, faktúry a viesť skladovú evidenciu úplne automatizovane s prepojením na účtovníctvo
 • so systémom môže súčasne pracovať aj viacero osôb a každá z nich môže mať pridelené iné prístupové práva
 • účtovníctvo online môže v konečnom dôsledku viesť k zníženiu celkových nákladov na vedenie účtovníctva


Prečo Congesbergh ?

 • Vedenie účtovníctva už od 70 euro mesačne (ukážka)
 • Založenie spoločnosti už od 50 euro
 • Významní klienti ako záruka našej odbornosti
 • Poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu spôsobenú klientovi
 • Dlhoročné pôsobenie na trhu
 • Odborné publikovanie
 • K naším klientom pravidelne cestujeme
 • Congesbergh s.r.o. Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava
 • tel.: 02/63 45 35 29, mobil: 0903 270 573

Kontakt

HOTLINE
+421 903 270 573

ADRESA
Congesbergh s.r.o.
Kapicova 1192/2
BRATISLAVA
851 01


Poskytnite nám vaše kontaktné informácie a my sa vám radi ozveme. Uveďte prosím meno vašej spoločnosti, vaše telefónne číslo a zvoľte vami preferovanú metódu kontaktovania.

loading... odosielam email ... loading...

Chcem byť kontaktovaný cez email
Chcem byť kontaktovaný telefonicky

Odoslať