Príklady

Prípadové štúdie:

Účtovnícky príklad
 • Tu uvádzame ako príklad zaúčtované položky u klienta, ktorého mesačná sadzba je 70 euro. Prípadne si podľa neho môžete skontrolovať aj správnosť vašich účtovných postupov. účtovný denník
Príklad finančnej analýzy

Odborné články:

Z oblasti účtovníctva a daňovníctva
 • Od 1.1.2017 sa zavádza náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly.
  Čítajte už teraz odborný komentár a odpovede z praxe! celý článok tu
 • Ku ktorým daňovým predpisom je možné požiadať od 1.9.2014 o záväzné stanovisko? celý článok tu
 • Aktuálna téma I. časť. Ako správne vyčísliť základ dane z príjmov FO 2013? celý článok tu
 • Aktuálna téma II. časť. Ako správne vyčísliť základ dane z príjmov FO 2013? celý článok tu
 • Vybrané otázky a odpovede k daňovému priznaniu k dani z príjmov za rok 2013. celý článok tu
 • Nové povinnosti daňového subjektu k používaniu elektronickej komunikácie so správcom dane od 1. januára 2014. celý článok tu
 • Informácie k zverejňovaniu zoznamu neplatiteľov dane z pridanej hodnoty a ich výmaz zo zoznamu. celý článok tu
 • Veľmi užitočné informácie potrebné k správnemu vypracovaniu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012. celý článok tu
 • Informácia o zmene lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov (FO a PO) a hlásenia za zdaňovacie obdobie roku 2012. celý článok tu
 • Nový spôsob platenia 14% preddavku na zdravotné poistenie z dividend zo zisku za rok 2013.
  celý článok tu
 • Informácie o obmedzeniach platieb v hotovosti medzi podnikateľmi a aj
  nepodnikateľmi platných od 1. januára 2013. celý článok tu
 • Praktické informácie k vydávaniu súhlasu správcu dane na zápis spoločnosti do obchodného registra.
  Tento súhlas sa povinne predkladá pri zápise spoločnosti od 1. októbra 2012. celý článok tu
 • Informácia k zvýšeniu daňového bonusu od 1.7.2012, prevzatá z
  Finančného spravodajcu - vydanie 6/2012 celý článok tu
 • Dôležité informácie k daňovému priznaniu FO za zdaňovacie obdobie roku 2011 celý článok tu
 • Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre spracovanie DPFO za zdaňovacie
  obdobie roku 2011 celý článok tu
 • Problematika k vráteniu dane z úrokov plynúcich z vkladov za rok 2011 celý článok tu
 • Problematika k plateniu odvodov z dividend za rok 2011 celý článok tu
 • Praktické otázky a odpovede ohľadne použitia ERP. Dozviete sa, ako sa vyhnúť pokute za nesprávne používanie ERP celý článok tu
 • Prehľad nezdaniteľných častí základu dane znižujúcich základ dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011 celý článok tu
 • Problematika v súvislosti s príjmom z prenájmu z hľadiska registračnej povinnosti, jeho zdaňovania a platenia poistného v roku 2011 celý článok tu
 • Daňová úprava a daňová problematika daňovníkov nezriadených a nezaložených na podnikanie (neziskové organizácie) celý článok tu
 • Informácia k podaniu daňového priznania k dani z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a k lehotám na jeho podanie za zdaňovacie obdobie roku 2010celý článok tu
 • Položky nezdaniteľných častí základu dane, ktoré nemožno uplatniť za zdaňovacie obdobie roku 2011 celý článok tu
 • Prehľad nezdaniteľných častí základu dane znižujúcich základ dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2010 celý článok tu
 • Účtovanie výdavkov v režime predplatného mýta ZOBRAZ / SKRY
 • Odmena zamestnancovi za prácu v naturáliách ZOBRAZ / SKRY


Prečo Congesbergh ?

 • Vedenie účtovníctva už od 70 euro mesačne (ukážka)
 • Založenie spoločnosti už od 50 euro
 • Významní klienti ako záruka našej odbornosti
 • Poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu spôsobenú klientovi
 • Dlhoročné pôsobenie na trhu
 • Odborné publikovanie
 • K naším klientom pravidelne cestujeme
 • Congesbergh s.r.o. Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava
 • tel.: 02/63 45 35 29, mobil: 0903 270 573

Kontakt

HOTLINE
+421 903 270 573

ADRESA
Congesbergh s.r.o.
Kapicova 1192/2
BRATISLAVA
851 01


Poskytnite nám vaše kontaktné informácie a my sa vám radi ozveme. Uveďte prosím meno vašej spoločnosti, vaše telefónne číslo a zvoľte vami preferovanú metódu kontaktovania.

loading... odosielam email ... loading...

Chcem byť kontaktovaný cez email
Chcem byť kontaktovaný telefonicky

Odoslať